ONLINE EĞİTİM VE KDV İNDİRİMİ BİLGİLENDİRME METNİ AND VE FEN LİSESİ

ÖZEL ALTINŞEHİR OKULLARINDA 2020-2021 EĞİTİM DÖNEMİ ONLİNE EĞİTİM

Yeni öğretim yılının 21 Eylül tarihi itibariyle yüz yüze olarak başlayacağı öngörülmektedir. Bazı kademelerin yüz yüze eğitime başlamaması gibi bir durum söz konusu olursa online eğitim için de tüm hazırlıklarımızı yaptığımızı sizlere bildirmek istedik. Özel Altınşehir Okulları olarak yıllardır ödün vermeden sürdürdüğümüz örgün eğitimizden kazandığımız tecrübelerle online sistemimizi de sizler için hazırladık ve geliştirmeye devam ediyoruz. Olası bir online eğitim durumunda kullanacağımız sistemdeki yenilikler hakkında sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

 

ONLİNE EĞİTİM SİSTEMİMİZE KATTIĞIMIZ YENİLİKLER

Altınşehir Okulları Uzaktan Eğitim Platformu’yla tamamen kendi öğrencilerimizin girebildiği bir sistemi onlara sunduk. Kolay anlaşılabilir yapısı sayesinde Altınşehir Okulları öğrencileri derslerine kısa süre içerisinde bağlanabiliyor ve öğretmenine kavuşuyor.

EĞİTİM SİSTEMİMİZ

Online eğitim sistemimiz içerisine aşağıdaki yenilikler eklenmiştir:

1.       Online Canlı Dersler

2.       Online Sınavlar

3.       Online Etütler

4.       Online Ödevler

5.       Online Dil Eğitimi

6.       Online Veli Toplantıları


Öğrencilerimiz kendi özel üyelikleri ile sisteme giriş yapar, canlı ders saatlerini ve programlarını takip eder,  öğretmenini canlı bir şekilde izler. Canlı derslerde öğrenciler pasif bırakılmayıp diyalog da kurulabildiğinden öğretmenlerine soru sorabilmekte ve cevap alabilmektedir. Bu sayede tıpkı sınıf içerisindeymiş gibi bilgisayar karşısında derslerini kolaylıkla işler 

EĞİTİM SÜRESİ

 Özel Altınşehir Okullarında online dersler öğrencilerimiz tıpkı okuldaymış gibi sabah 09.00 da başlayıp öğleden sonra 16.30 da biter. Ders saatleri ve teneffüs saatleri önceden belirlenmiştir ve onlie eğitim platformundan da ders başlangıç ve bitiş zilleri çalmaktadır. Öğrencilerimizin öğle araları da program içerisine yerleştirilmiştir.

 

ÖDEVLER VE KOÇLUK

Ödevler koç öğretmeni tarafından, öğrenciyle interaktif şekilde düzenlenen haftalık çalışma programları ve branş öğretmenleri tarafından anlatılan konuyu kapsayan online ödevler olarak iki koldan haftalık olarak verilecektir.

Koçluk derslerimiz online eğitimimizde takibi güçlendirmek adına 4 saate çıkarılmış şekilde sisteme dahil edilmiştir. Koç öğretmenlerimiz her hafta sınıf kademelerine göre ayrı gün ve saatlerde, küçük gruplarla yapılacak şekilde belirlenmiş koçluk saatinde, öğrencilerine kazanım eksiklerine göre bireysel çalışma programlarını hazırlayacaktır. Bir diğer haftada ise yapılan ödev ve çalışmaların takibini gerçekleştirecektir.

 Öğrencimiz online sistem üzerinde kendi ekranına düşecek olan, branş öğretmenleri tarafından verilen konu tarama ödevlerinden sorumlu olacaktır. Ödevlerin tamamlanma takibi titizlikle yapılacak, siz değerli veli ve öğrencilerimize dönütü sağlanacaktır.

 

SINAVLAR

Örgün eğitimimizde yapılan sınav türü ve sayısı online eğitimizde de birebir uygulanacaktır. Online eğitim sistemimizde artı olarak uzaktan eğitimin risklerini bertaraf etme adına her hafta “quiz sınavı” uygulanacaktır.

Online sınavlarımızdan ilki “Kazanım İzleme Sınavları”dır. Öğrencilerin sabit aralıklarla dahil oldukları bu sınav, her ders için anlatılan konuları kapsayıcı ve öğrencimizin kazanım eksiklerini raporlamada yol gösterici olan soruları uzman öğretmen kadromuz tarafından hazırlanan sınavlardır.

 Online sınavlarımızdan ikincisi “Deneme Sınavları” geniş konu kapsama özelliğine sahip, öğretmenlerimiz tarafından seçilen sınavlardır. Online etütlerimizde, haftalık ödev çizelgelerimizde ve çalışma programlarımızda öğrencilerimizin deneme sınav sonuçlarından da faydalanılacaktır.

Quiz sınavlarımız, online sistemimizde o hafta anlatılan konuların öğrenilme yüzdesini belirleme amaçlı her hafta Cumartesi günü yapılacak yapılacaktır. Her daim yeniliği arayan anlayışı benimsediğimiz bu süreçte, bir ilk olan quizlerimiz öğrencilerimizin eksiklerini belirleme noktasında bizlere yardımcı olacaktır.

 

ETÜTLER

Örgün eğitimde öğrencilerimizin konu bazlı yeterliliğinin sıkı takibini gerçekleştirmektedir. Okulumuz bu takibin online eğitim sürecindeki öneminin farkında olarak, etüt sistemimizi yoğun bir program dahilinde öğrencilerimize” online” etüt olarak sunacaktır. Etütlerimiz hafta içi etütleri ve quiz sınavı sonrası yapılan eksik tamamlama etütleri şeklinde düzenlenecektir.

Hafta içi etütlerimiz yapılan kazanım izleme sınavı sonrası öğrencilerimizin ders bazlı eksiklerine göre tıpkı yüz yüze eğitimde olduğu gibi haftada 2 ders saati, küçük gruplar şeklinde oluşturulacaktır.

Quiz sınavı eksik tamamlama etütlerimiz ise, sınav sonrası belirlenen kazanım eksiklerine göre derslerden sonra akşam etütü şeklinde 2 ders saati olarak gerçekleştirilecektir.

 

DİL EĞİTİMİ

Özel Altınşehir Okulları vizyoner bir eğitim kurumu olarak eğitimin gereklerini 21. yüzyıl gelişmelerini yakından takip eder ve dil edinimi için de öğrencilerimize zaman ve mekan olgusu gözetmeden hedeflerinde ilerlemeleri doğrultusunda tüm imkanları sunar.

Online eğitim programımız çerçevesinde hem İngilizce hem ikinci yabancı dil derslerimiz yüz yüze eğitim programındaki saatlerde planlanmıştır. Tıpkı yüz yüze eğitim programında olduğu gibi dört beceriyi (konuşma, okuma, yazma, dinleme) kapsar şekilde planlanan derslerimiz, öğretmenlerimiz tarafından bu metodu destekleyen ders kitapları ve akıllı tahta uygulamalarıyla işlenir. Yapay zeka tabanlı İngilizce online dijital platformumuz sayesinde ise yıl boyu ödevlendirme yapılıp; öğrencimizin de dilediği zamanlarda platformu kullanarak kendini geliştirmesi hedeflenir.

 

ÖĞRENCİ ÖĞRETMEN BULUŞMALARI

Altınşehir Fen & Anadolu Lisesi’nde tüm hijyen, maske ve sosyal mesafe kurallarını titizlikle uygulayarak öğrencilerimizi küçük gruplar halinde randevu sistemiyle öğretmenleriyle buluşturacaktır. Bu hasret gidermenin bir ayağını koç öğretmenlerle yapılan akademik görüşmeler bir diğer ayağını ise rehberlik biriminin yapacağı çözüm odaklı bireysel görüşmeler oluşturacaktır. Yılın başında planlanacak olan bu görüşmeler, öncesinde siz velilerimize ve öğrencilerimize iletilecektir.

 

KDV İNDİRİMİ BİLGİLENDİRME METNİ

Sayın Velimiz,

Cumhurbaşkanlığı kararı ile özel okulların eğitim öğretim ücretlerinde uygulanan %8 kdv oranı 2020-2021 eğitim öğretim yılı için %1 e düşürülmüştür.

Bu kdv indirimi kurum anlaşmalarından faydalanan, burslu ya da %50 ve üzerinde indirimi bulunan velilerimiz ve personel çocukları için geçerli olmayacaktır.

Aradaki %7 lik fark anlaşma fiyatları içerisinden yemek ve servis ücretleri düşüldükten sonra hesaplanacak ve 2020-2021 eğitim öğretim yılı son taksitlerinize indirim olarak yansıtılacaktır. Okul ücretlerini peşin ödeyen velilerimiz için düşülmesi gereken bedel öğrencilerimizin 2021-2022 peşinatlarına sayılacaktır.

MEB tarafından yapılacak son açıklamalara göre 21 Eylül de yüz yüze eğitim başladığında online olarak devam eden gruplar olursa bu gruplar için online olan gün sayısınca yemek ve servis ücretleri hesaplanarak düşülecek olup , indirimler son taksitlerinize yansıtılacaktır. 

2019-2020 eğitim öğretim dönemine ait yemek ve servis ücretleri herhangi bir resmi açıklama yapılmamışken Özel Altınşehir Okulları olarak velilerimize bir nebze yardımcı olmak amacıyla hesaplanarak 10 haftalık kısmının iadesi gerçekleştirilmiştir.

Bu süreçte 3 haftalık yüz yüze eğitim alamayan  (anasınıfı , 8. , 12. Sınıflar hariç) kademeler için yemek ve servis iadeleri 2021-2022 kayıt yenileme dönemindeki ,kayıt peşinatlarından düşülecektir.

Velilerimizin bu indirimlerden yararlanabilmeleri için en geç 30/09/2020 tarihine kadar gecikmiş ödemelerini kapatarak ilgili hesaplamalar ve imzalamaları gereken KDV indirim kağıtları için muhasebe birimine uğramaları gerekmektedir.

 

Bilgilerinize .

                                                                                  ÖZEL ALTINŞEHİR OKULLARI