ONLINE EĞİTİM VE KDV İNDİRİMİ BİLGİLENDİRME METNİ ORTAOKUL

ÖZEL ALTINŞEHİR OKULLARINDA 2020-2021 EĞİTİM DÖNEMİ ONLİNE EĞİTİM

Yeni öğretim yılının 21 Eylül tarihi itibariyle yüz yüze olarak başlayacağı öngörülmektedir. Bazı kademelerin yüz yüze eğitime başlamaması gibi bir durum söz konusu olursa online eğitim için de tüm hazırlıklarımızı yaptığımızı sizlere bildirmek istedik. Özel Altınşehir Okulları olarak yıllardır ödün vermeden sürdürdüğümüz örgün eğitimizden kazandığımız tecrübelerle online sistemimizi de sizler için hazırladık ve geliştirmeye devam ediyoruz. Olası bir online eğitim durumunda kullanacağımız sistemdeki yenilikler hakkında sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

ONLİNE EĞİTİM SİSTEMİMİZE KATTIĞIMIZ YENİLİKLER

Altınşehir Okulları Uzaktan Eğitim Platformu’yla tamamen kendi öğrencilerimizin girebildiği bir sistemi onlara sunduk. Kolay anlaşılabilir yapısı sayesinde Altınşehir Okulları öğrencileri derslerine kısa süre içerisinde bağlanabiliyor ve öğretmenine kavuşuyor.

EĞİTİM SİSTEMİMİZ

Online eğitim sistemimiz içerisine aşağıdaki yenilikler eklenmiştir:

1.       Online Canlı Dersler

2.       Online Sınavlar

3.       Online Etütler

4.       Online Ödevler

5.       Online Dil Eğitimi

6.       Online Veli Toplantıları


Öğrencilerimiz kendi özel üyelikleri ile sisteme giriş yapar, canlı ders saatlerini ve programlarını takip eder,  öğretmenini canlı bir şekilde izler. Canlı derslerde öğrenciler pasif bırakılmayıp diyalog da kurulabildiğinden öğretmenlerine soru sorabilmekte ve cevap alabilmektedir. Bu sayede tıpkı sınıf içerisindeymiş gibi bilgisayar karşısında derslerini kolaylıkla işler

EĞİTİM SÜRESİ

 Özel Altınşehir Okullarında online dersler öğrencilerimiz tıpkı okuldaymış gibi sabah 09.00 da başlayıp öğleden sonra 16.30 da biter. Ders saatleri ve teneffüs saatleri önceden belirlenmiştir ve onlie eğitim platformundan da ders başlangıç ve bitiş zilleri çalmaktadır. Öğrencilerimizin öğle araları ve küçük grupların ikindi araları da program içerisine yerleştirilmiştir.

ÖDEVLER

Ödev çizelgeleri online sistemimiz üzerinden öğrencilerimize Cuma günü gönderilir. Ödevlerimiz sistemimiz içerisinde mevcut olan ödevler bölümünden ya da kaynak kitap, çalışma sayfası gibi materyaller kullanılarak verilir. Verilen ödevlerimiz canlı derslerde branş öğretmenlerimiz tarafından kontrol edilir ve yapılamayan tüm sorular ve yapılan tüm yanlışlar açıklanarak öğrencilerimize dönüş sağlanır.

Okulumuzun kuruluşundan bu yana örgün eğitimimizin güçlü bir parçası olan koçluk derslerimiz online eğitimimizde takibi güçlendirmek adına 2 saat şekilde sisteme dahil edilmiştir. Eğitimin olmazsa olmazı “dönüt alma” kavramının bilinciyle hareket eden koç öğretmenlerimiz her hafta sınıf kademelerine göre ayrı gün ve saatlerde, küçük gruplarla yapılacak şekilde belirlenmiş koçluk saatinde, öğrencilerine bireysel çalışma programlarını hazırlayacaktır. Bu saat içerisinde koç öğretmenlerimiz sınav kazanım ve toplu sonuç raporları ışığında öğrencisi ile birlikte eksiklerini tayin ederek öğrencisinin okulda olmadığı zaman dilimlerini verimli geçirmesini sağlayacak ders çalışma çizelgesini düzenleyecektir. Bir diğer hafta ise yapılan ödev ve çalışmaların takibini gerçekleştirecektir.

SINAVLAR

Kazanım Değerlendirme Testleri

Hafta içi online derslerde işlenen konuların kazanımları öğrenci tarafından edinme düzeyini belirlemeyi hedeflediğimiz testlerdir. Cumartesi günleri tüm dersleri içeren kazanım değerlendirme testleri öğrencilerimize iletilen saatte uygulanır. Uygulanan sınavın sonuçları kısa zamanda açıklanır.

Öğrencilerimiz online sistem üzerinden girmiş oldukları sınavda doğru ve yanlış yaptığı sorulara tekrar sistem üzerinden ulaşabilir.

Tarama Sınavları

Online sistemimiz üzerinden ünite bitimlerinde uygulamış olduğumuz sınavlardır. Uygulanan sınavın sonuçları kısa zamanda açıklanır. Öğrencilerimiz online sistem üzerinden girmiş oldukları sınavda doğru ve yanlış yaptığı sorulara tekrar sistem üzerinden ulaşabilir.

Deneme Sınavları

Örgün eğitim sistemimizi uzaktan eğitimle birleştirdiğimiz diğer sınav türümüz “deneme sınavları” geniş konu kapsama özelliğine sahip, öğretmenlerimiz tarafından seçilen sınavlardır. Online etütlerimizde, haftalık ödev çizelgelerimizde ve çalışma programlarımızda öğrencilerimizin deneme sınav sonuçlarından da faydalanılacaktır.

ETÜTLER

Altınşehir Okulları örgün eğitimde öğrencilerimizin konu bazlı yeterliliğinin sıkı takibini gerçekleştirmektedir. Okulumuz bu takibin online eğitim sürecindeki öneminin farkında olarak, etüt sistemimizi yoğun bir program dahilinde öğrencilerimize” online” etüt olarak sunacaktır. Etütlerimiz hafta içi etütleri ve Kazanım Değerlendirme sınavı ve Deneme sınavları sonrası yapılan eksik tamamlama etütleri şeklinde düzenlenecektir.

DİL EĞİTİMİ

Online eğitim programımız çerçevesinde hem İngilizce hem ikinci yabanci dil derslerimiz yüz yüze eğitim programındaki saatlerde planlanmıştır. Tıpkı yüz yüze eğitim programında olduğu gibi dört beceriyi (konuşma, okuma, yazma, dinleme) kapsar şekilde planlanan derslerimiz, öğretmenlerimiz tarafından bu metodu destekleyen ders kitapları ve akıllı tahta uygulamalarıyla işlenir. Yapay zeka tabanlı İngilizce online dijital platformumuz sayesinde ise yıl boyu ödevlendirme yapılıp; öğrencimizin de dilediği zamanlarda platformu kullanarak kendini geliştirmesi hedeflenir.

ETKİNLİK DERSLERİ

Online eğitim programımız içerisinde öğrencilerimizin okulda görmüş oldukları sanat ve spor derslerinin bir çoğu da online platforma taşınarak gerçekleştirilmeye devam edecektir.

ÖĞRENCİ ÖĞRETMEN BULUŞMALARI

Özel Altınşehir Okulları olarak öğrencilerin dersi canlı dinlediği, soru sorabildiği ve derse katılabildiği bir teknoloji sunarak online eğitimin tüm faydalarını sağlamanın yanı sıra öğrencilerimizin koç öğretmenleri ile haftada en az 1 kez belirlenen gün ve saatte okul ortamında buluşacaktır. Bu hasret gidermenin bir ayağı koç öğretmenlerle yapılan akademik görüşmeler bir ayağı ise rehberlik biriminin yapacağı çözüm odaklı bireysel görüşmeler olacaktır.

             KDV İNDİRİMİ BİLGİLENDİRME METNİ

Sayın Velimiz,

Cumhurbaşkanlığı kararı ile özel okulların eğitim öğretim ücretlerinde uygulanan %8 kdv oranı 2020-2021 eğitim öğretim yılı için %1 e düşürülmüştür.

Bu kdv indirimi kurum anlaşmalarından faydalanan, burslu ya da %50 ve üzerinde indirimi bulunan velilerimiz ve personel çocukları için geçerli olmayacaktır.

Aradaki %7 lik fark anlaşma fiyatları içerisinden yemek ve servis ücretleri düşüldükten sonra hesaplanacak ve 2020-2021 eğitim öğretim yılı son taksitlerinize indirim olarak yansıtılacaktır. Okul ücretlerini peşin ödeyen velilerimiz için düşülmesi gereken bedel öğrencilerimizin 2021-2022 peşinatlarına sayılacaktır.

MEB tarafından yapılacak son açıklamalara göre 21 Eylül de yüz yüze eğitim başladığında online olarak devam eden gruplar olursa bu gruplar için online olan gün sayısınca yemek ve servis ücretleri hesaplanarak düşülecek olup , indirimler son taksitlerinize yansıtılacaktır. 

2019-2020 eğitim öğretim dönemine ait yemek ve servis ücretleri herhangi bir resmi açıklama yapılmamışken Özel Altınşehir Okulları olarak velilerimize bir nebze yardımcı olmak amacıyla hesaplanarak 10 haftalık kısmının iadesi gerçekleştirilmiştir.

Bu süreçte 3 haftalık yüz yüze eğitim alamayan  (anasınıfı , 8. , 12. Sınıflar hariç) kademeler için yemek ve servis iadeleri 2021-2022 kayıt yenileme dönemindeki ,kayıt peşinatlarından düşülecektir.

Velilerimizin bu indirimlerden yararlanabilmeleri için en geç 30/09/2020 tarihine kadar gecikmiş ödemelerini kapatarak ilgili hesaplamalar ve imzalamaları gereken KDV indirim kağıtları için muhasebe birimine uğramaları gerekmektedir.

 

Bilgilerinize .

                                                                            ÖZEL ALTINŞEHİR OKULLARI