ONLINE EĞİTİM VE KDV İNDİRİMİ BİLGİLENDİRME METNİ İLKOKUL

ÖZEL ALTINŞEHİR OKULLARINDA 2020-2021 EĞİTİM DÖNEMİ ONLİNE EĞİTİM

Yeni öğretim yılının 21 Eylül tarihi itibariyle yüz yüze olarak başlayacağı öngörülmektedir. Bazı kademelerin yüz yüze eğitime başlamaması gibi bir durum söz konusu olursa online eğitim için de tüm hazırlıklarımızı yaptığımızı sizlere bildirmek istedik. Özel Altınşehir Okulları olarak yıllardır ödün vermeden sürdürdüğümüz örgün eğitimimizden kazandığımız tecrübelerle online sistemimizi de sizler için hazırladık ve geliştirmeye devam ediyoruz. Olası bir online eğitim durumunda kullanacağımız sistemdeki yenilikler hakkında sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

ONLİNE EĞİTİM SİSTEMİMİZE KATTIĞIMIZ YENİLİKLER

Altınşehir Okulları Uzaktan Eğitim Platformu’yla tamamen kendi öğrencilerimizin girebildiği bir sistemi onlara sunduk. Kolay anlaşılabilir yapısı sayesinde Altınşehir Okulları öğrencileri derslerine kısa süre içerisinde bağlanabiliyor ve öğretmenine kavuşuyor.

EĞİTİM SİSTEMİMİZ

Online eğitim sistemimiz içerisine aşağıdaki yenilikler eklenmiştir:

1.       Online Canlı Dersler

2.       Online Sınavlar

3.       Online Etütler

4.       Online Ödevler

5.       Online Dil Eğitimi

6.       Online Veli Toplantıları

Öğrencilerimiz kendi özel üyelikleri ile sisteme giriş yapar, canlı ders saatlerini ve programlarını takip eder,  öğretmenini canlı bir şekilde izler. Canlı derslerde öğrenciler pasif bırakılmayıp diyalog da kurulabildiğinden öğretmenlerine soru sorabilmekte ve cevap alabilmektedir. Bu sayede tıpkı sınıf içerisindeymiş gibi bilgisayar karşısında derslerini kolaylıkla işler

EĞİTİM SÜRESİ

 Özel Altınşehir Okullarında online dersler öğrencilerimiz tıpkı okuldaymış gibi sabah 09.00 da başlayıp öğleden sonra 16.30 da biter. Ders saatleri ve teneffüs saatleri önceden belirlenmiştir ve onlie eğitim platformundan da ders başlangıç ve bitiş zilleri çalmaktadır. Öğrencilerimizin öğle araları ve küçük grupların ikindi araları da program içerisine yerleştirilmiştir.

ÖDEVLER

Ödevlerimiz sistemimiz içerisinde mevcut olan ödevler bölümünden ya da kaynak kitap, çalışma sayfası gibi materyaller kullanılarak verilir. Ödevlerimizin süresi öğrencilerimizin yaş özellikleri dikkate alınır ve amacına hizmet eder niteliktedir. Verilen ödevlerimiz bir sonraki gün öğretmenlerimiz tarafından canlı derslerde kontrol edilir ve yapılamayan tüm sorular veya yapılan tüm yanlışlar açıklanarak öğrencilerimize dönüş sağlanır.

SINAVLAR

Özel Altınşehir ilkokulunda sınavlar öğrencimizin bilgi seviyesini, edindikleri bilgileri kullanabilme becerilerini, eksiklerini tespit etme, süreyi doğru kullanma, heyecanı kontrol altına alma, soruyu doğru okuma ve analiz etme gibi kazanımları kapsar. Öğrencilerimiz yüz yüze eğitimde olacakları tüm sınavları online eğitimde de olurlar

1.HAFTALIK QUİZ: Haftalık quizlerimiz ile öğrencilerimizin o hafta öğrenmiş oldukları bilgilerin öğrenilme seviyesi ölçülür ve öğrenciye bu konuda dönüş yapılır. Sınav soruları online canlı derslerde çözülür ve öğretmenlerimiz tarafından tek tek açıklanır. Sınav sonucunda %75 barajının altında kalan öğrencilerimize online etüt uygulanır

2. ATS( ALTINŞEHİR TARAMA SINAVI): Öğrencilerimizin ünite kapsamında edindikleri bilgileri ölçme ve değerlendirme çalışmalarını kapsar. Yapılan sınav sonucunda yapılan analiz çalışmasında belirlenen dilimin altında kalan öğrencilerimize etüt çalışması düzenlenir

3.DENEME SINAVI: Dönemde 3 kez olmak üzere uygulanan ve öğrencimizin belirlenen dönemdeki kazanımlara erişme seviyesini ölçen kurumsal sınavlardır. Yapılan sınav sonucunda gerçekleştirilen analiz çalışmasında belirlenen dilimin altında kalan öğrencilerimiz ile etüt çalışması gerçekleştirilerek eksikler tamamlanır. 

ETÜTLER

Altınşehir İlkokulunda öğrencimizin canlı derslerde göstermiş olduğu online ders performansı, ödev performansı, deneme sınav, ATS ( Altinsehir tarama sınavı ) veya haftalık quiz sonuç analizlerine göre eksik olduğu konulardan öğrenciye etüt planlaması yapılır. Etütlerimiz her hafta Çarşamba günü yapılan analizler sonucunda seçilen öğrencilerimiz ile gerçekleştirilir. Etüte alınacak öğrencilerimiz her hafta pazartesi günü belirlenir ve belirlenen öğrenci velilerimize bilgilendirme sınıf öğretmenlerimiz aracılığıyla yapılarak öğrencimizin sisteme girmesi sağlanır. Yoklama alınır ve etüte girmeyen öğrenci velimize sebebi sorularak bilgi edinilir

DİL EĞİTİMİ

Online eğitim programımız çerçevesinde hem İngilizce hem de ikinci yabancı dil derslerimiz yüz yüze eğitim programındaki saatlerde planlanmıştır. Tıpkı yüz yüze eğitim programında olduğu gibi dört beceriyi (konuşma, okuma, yazma, dinleme) kapsar şekilde planlanan derslerimiz, öğretmenlerimiz tarafından bu metodu destekleyen ders kitapları ve akıllı tahta uygulamalarıyla işlenir. Yapay zeka tabanlı İngilizce online dijital platformumuz sayesinde ise yıl boyu ödevlendirme yapılıp; öğrencimizin de dilediği zamanlarda platformu kullanarak kendini geliştirmesi hedeflenir.

ETKİNLİK DERSLERİ

Online eğitim programımız içerisinde öğrencilerimizin okulda görmüş oldukları sanat ve spor derslerinin bir çoğu da online platforma taşınarak gerçekleştirilmeye devam edecektir.

YÜZ YÜZE ÖĞRENCİ ÖĞRETMEN BULUŞMALARI

Özel Altınşehir Okulları olarak  öğrencilerin dersi canlı dinlediği, soru sorabildiği ve derse katılabildiği bir teknoloji sunarak online eğitimin tüm faydalarını sağlamanın yanı sıra  öğrencilerimizin öğretmenlerini ve arkadaşlarını özleme gibi psikolojik özelliklerinin ve yaş özellikleri itibariyle öğretmeniyle göz göze temas ederek kendi gelişiminin yorumlanması amacıyla haftada 1 kez olmak üzere belirlenen gün ve saatte okulda öğretmeniyle buluşacaktır. Bu buluşmada öğrencimizin okuma çizelgesi kontrol edilerek öğrencimizin etkili okumayı gerçekleştirme seviyesi, yapılan haftalık sınavlar sonrasındaki başarı durumu ve oluşan eksiklerin nedenleri gibi konular görüşülürken aynı zamanda kısa bir rehberlik oyunu ile görüşme sonlandırılacaktır.

           KDV İNDİRİMİ BİLGİLENDİRME METNİ

Sayın Velimiz,

Cumhurbaşkanlığı kararı ile özel okulların eğitim öğretim ücretlerinde uygulanan %8 kdv oranı 2020-2021 eğitim öğretim yılı için %1 e düşürülmüştür.

Bu kdv indirimi kurum anlaşmalarından faydalanan, burslu ya da %50 ve üzerinde indirimi bulunan velilerimiz ve personel çocukları için geçerli olmayacaktır.

Aradaki %7 lik fark anlaşma fiyatları içerisinden yemek ve servis ücretleri düşüldükten sonra hesaplanacak ve 2020-2021 eğitim öğretim yılı son taksitlerinize indirim olarak yansıtılacaktır. Okul ücretlerini peşin ödeyen velilerimiz için düşülmesi gereken bedel öğrencilerimizin 2021-2022 peşinatlarına sayılacaktır.

MEB tarafından yapılacak son açıklamalara göre 21 Eylül de yüz yüze eğitim başladığında online olarak devam eden gruplar olursa bu gruplar için online olan gün sayısınca yemek ve servis ücretleri hesaplanarak düşülecek olup , indirimler son taksitlerinize yansıtılacaktır. 

2019-2020 eğitim öğretim dönemine ait yemek ve servis ücretleri herhangi bir resmi açıklama yapılmamışken Özel Altınşehir Okulları olarak velilerimize bir nebze yardımcı olmak amacıyla hesaplanarak 10 haftalık kısmının iadesi gerçekleştirilmiştir.

Bu süreçte 3 haftalık yüz yüze eğitim alamayan  (anasınıfı , 8. , 12. Sınıflar hariç) kademeler için yemek ve servis iadeleri 2021-2022 kayıt yenileme dönemindeki ,kayıt peşinatlarından düşülecektir.

Velilerimizin bu indirimlerden yararlanabilmeleri için en geç 30/09/2020 tarihine kadar gecikmiş ödemelerini kapatarak ilgili hesaplamalar ve imzalamaları gereken KDV indirim kağıtları için muhasebe birimine uğramaları gerekmektedir.

 Bilgilerinize .

                                                                    ÖZEL ALTINŞEHİR OKULLARI