REHBERLİK

3 BOYUTLU PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK

Altınşehir Okullarında Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Servisi olarak en genel amacımız öğrencilerimize psikolojik,sosyal ve akademik açıdan destek olarak kendini gerçekleştirmelerine katkıda bulunmaktır.

Öğrencilerin kendini anlaması ve tanıması, problemlerini çözmesi, gerçekçi kararlar alması, kapasitelerini ortaya çıkartması, sosyal psikolojik ve bilişsel gelişimini sağlıklı bir şekilde tamamlayabilmesi ve böylece kendini gerçekleştirmesi için, rehberlik uzmanları ve öğrenci koçu, servisimiz bünyesinde hizmet vermektedir.

Öğrencilerimizin psiko-sosyal süreçleri akademik başarılarının gelişimi okulumuzdaki üç boyutlu rehberlik sistemi ile öğrenci, öğretmen ve veli çemberinde çalışmalar yapılarak takip edilmekte ve öğrencilerimize destek sağlanmaktadır.

3 boyutlu rehberlik sistemi içinde Veli- öğretmen –öğrenci işbirliğine yönelik düzenli veli görüşmeleri yapılarak ergenlik, psiko-sosyal gelişim, akademik gelişim, davranış şekilleri gibi konularda gözlem ve öneriler paylaşılmakta, seminerler düzenlenmektedir.

Okulumuzda kuşatıcı rehberlik anlayışıyla öğrencilerimize grup rehberliği,sınıf rehberliği ve bireysel rehberlik hizmetleri verilmekte öğrencilerimizin sosyal gelişim ve akademik takipleri birçok açıdan gözlemlenebilmektedir.

 

Öğrencilere Yönelik Çalışmalar  

Özel Altınşehir Okulları Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi olarak çalışmalarımızda öğrencimize; psikolojik danışma, eğitsel rehberlik,kişisel rehberlik ve  mesleki rehberlik alanlarında hizmet vermekteyiz.

 

Öğrenci Tanıma Çalışmaları

Öğrencilerin; psiko-sosyal ve akademik gelişimlerini izlemek, yetenek ve ilgi alanlarını tanımak, bunlara yönelik öğrenci ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla gerçekleştirilen çalışmalardır.

Bireysel Görüşmeler

Öğrencilerimizin doğru davranış modelleri ve farkındalık geliştirmesine ve onların kişisel gelişimine destek destek sağlamak amacıyla yapılan görüşmelerdir.

Grup Rehberliği Çalışmaları

Grup Rehberliğinde amacımız öğrencimizin kendi kendini tanımasını,akademik durumunu değerlendirmesini,kendi kişisel gereksinimlerini keşfetmesini, kişisel hedefler belirlemesini, yaşamına gerçekçi bir yön vermesini, başkaları ile olan ilişkilerini geliştirmesini kolaylaştırıcı bir ortam hazırlamaktır.

Bu bağlamda grup rehberliği çalışmalarımızı her bireyin sahip olması gereken temel sosyal beceriler ve akademik durumlarını geliştirebilecek etkinlikler üzerinden yürütmekteyiz.

Sınıf Rehberliği Çalışmaları

Özel Altınşehir Okulları Rehberlik Servisinin belirlediği plan çerçevesinde sınıf öğretmenlerimiz rehberlik ders saatinde öğrencilerimizin yaş gelişim özellikleri göz önüne alınarak davranış gelişimlerini,akademik kaygı ve dikkat durumlarını destekleyici nitelikte sınıf rehberliği çalışmaları yapmaktadır.

Öğrenci Bilgilendirme Seminerleri

Öğrencilerin gelişim özellikleri dikkate alınarak ihtiyaç duydukları konularda verilen seminerlerdir.  

 

Velilere Yönelik Çalışmalar

Veli Broşürleri

Velilerimize, ebeveyn-çocuk iletişimini daha sağlıklı düzenleyebilmeleri,öğrencilerimizin psiko-sosyal ve akademik gelişimlerini desteklemeleri için bilgilendirme broşürleri hazırlamaktayız.

Veli Bilgilendirme Seminerleri

Öğrencilerin gelişim özellikleri dikkate alınarak velilerin ihtiyaç duydukları konularda verilen seminerlerdir.

Dünyamız hızla değişmektedir. Bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeler, toplumsal hayatı daha karmaşık hale getirmiştir. Bu nedenle , yeni neslin en iyi şekilde yetiştirilmesi, yeteneklerinin ortaya çıkarılması, yeniliklere uyumunun en iyi şekilde sağlanması için PDR hizmetlerinin önemi artmış ve okulumuzda da bu yöndeki çalışmalara hassasiyet verilmiştir.