Eği̇ti̇m

Değişen dünya düzeninde geleceği şekillendirebilecek bilgiye sahip nesilleri eğitimle donatmaktır. Zihinsel gelişimlerinin en verimli zamanlarını yaşayan gelişim çağındaki ortaokul öğrencilerimizin bilişsel, duygusal ve bedensel özelliklerini dikkate alarak, onların sağlıklı gelişmeleri için gerekli tüm eğitim öğretim ve danışmanlık çalışmalarını öğretim programlarına uygun olarak planlamak ve uygulamaktır. Okulumuzda verilen eğitim ile öğrencilere hayata dair anlamlar kazandıracak bilgileri keşfetme yolları açılır ve ilgi alanlarının desteklenerek gelişmesine imkân verilir