ANADOLU LİSESİ

ANADOLU LİSESİ |

Özel Altınşehir Anadolu Lisesi'nde uygulanan Gerçek Zamanlı ve Eksiksiz Öğrenme Modelleri, öğrencileri yetenek ve eğilimleri doğrultusunda üniversiteye ve hayata hazırlamaktadır. Üniversite hazırlıklarının 9. Sınıf'ta başladığı okulumuzda vizyon sahibi, bilim-teknolojide rekabet gücü yüksek, özgüvenli, ne istediğini bilen, üreten, araştıran, nitelikli gençler yetiştirmek hedefimiz.

Okulumuzda akademik eğitime hazırlığın en hızlı sürecine girildiği lise döneminde, YKS odaklı eğitim uygulanmaktadır. Müfredat kapsamında 9. - 10. ve 11. sınıf öğrencileri, birinci dönemde kademeli olarak akademik programlar arasında geçiş yapabilmektedir. 9. sınıftan itibaren her sınıf düzeyinde ders kapsamları YKS ile ilişkilendirilir. Dersler 11. sınıfın ikinci dönemi ile 12. sınıfın tamamında YKS sınavlarına paralel olarak yapılandırılmaktadır. Böylece hazırlık süreci 4 yıla yayılarak öğrencilerimizin farklı alanlarda da kendilerini yetiştirebilmelerine fırsat sağlanmaktadır.

Özel Altınşehir Anadolu Lisesi’nde öğrenciler, ihtiyaçlarına yönelik belirlenen müfredat ve içerikler ile, üniversite sınavlarına hazır bir şekilde mezun olmaktadır.